کاروکیا

آخرین درخواست های استخدامی

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

 • office
 • photoshop
 • حسابداری

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

 • پریماورا
 • MSP
 • فن مذاکره داخلی

تخصص ها

 • تایپ سریع
 • ICDL
 • آشنایی کامل با مقاله نویسی و پروپوزال نویسی

تخصص ها

 • نرم افزارهای فروش
 • Word
 • ICDL

تخصص ها

 • سیستم عامل ویندوز مقدماتی وپیشرفته
 • اینترنت مقدماتی وپیشرفته
 • دوره خالقیت و تفکر سازمانی

تخصص ها

 • crm
 • بازارابی و فروش
 • icdl

تخصص ها

 • روابط عمومی بالا
 • سیستم فروش
 • بازاریابی
مشاهده درخواست های استخدامی بیشتر