کاریابی الکترونیک دارکوب

معرفی

حرفه: ثبت نشده
آخرین رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
آموزش و تحصیل

1398-1398

کارشناس ارشد (فوق لیسانس) حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه ازاداسلامی واحدمیمه

تجربیات

1398 - 1398

شرکت شاتل

کارشناس فروش وپشتیبانی فروش

1398 - 1398

بازارگانی کاشی نیلو و تکسرام

کارشناس فروش

1398 - 1398

فروشگاه فروش نرم افزار

فروشنده

مهارت ها

  • crm
  • بازارابی و فروش
  • icdl
  • ICDL
  • زبان ها

  • انگلیسی 50 %